کاهش پینگ نامحدود در ماه محرم

دستور Ping اصلی ترین دستور کاهش پینگ نامحدود را بین

دو کامپیوتر ارسال کند و نتایج این ارسال را به ما نشان دهد

و ما نیز با استفاده از نتایج این دستور میتوانیم از روشن

یا خاموش بودن سیستم ها که با یک IP به اینترنتی مطلع

شویم و ضمن آن سرعت اتصال آن سرور یا سایت به

سیستم خودمان را ارزیابی کنیم.

  • پينگ برای انجام کارش در دنيای اينترنت و کامپيوتر، از پيمان نظارت بر پيام های اينترنتی، مشهور به
  • «ICMP» استفاده
  • بسته های «IP» را فراهم مي سازد. برای مثال، مي تواند به نرم افزار «IP» يک دستگاه امکان دهد
  • عدم توانايی
  • دسترسی به دستگاه ديگر را اطلاع دهد.ر کاهش پینگ نامحدود داده ای به نام «پژواک درخواست»
  • به کامپيوتر راه دور
  • واقع در شبکه می فرستد.

اين بسته، همان بسته ایست که از کامپيوتر راه دور می خواهد يک بسته پژواک پاسخ به کامپيوتر مبدا ارسال کند. به اين ترتيب می توان معلوم کرد که کاهش پینگ نامحدود غير از اين مي توان از آن برای تعيين ارتباط کارت رابط شبکه با کامپيوتر نيز استفاده کرد. برای مثال فرض کنيد کامپيوتر نمي تواند به کامپيوترهای ديگر شبکه وصل شود. در اينصورت اولين کاری که بايد انجام دهيد انجام پينگ حلقه ی بازگشت است.

اين دستور نشان ميدهد که کارت رابط شبکه به درستی کار مي کند يا نه؟ برای اين کار مي توانيد از Iبا استفاده از پارامتر i نیز میتوان مدت زمان زنده بودن پکت سرگردان را تعیین کرد .به عبارت دیگر این پارامتر  بسته  کاهش پینگ نامحدود را تعیین میکند.

ping-kahesh

با استفاده از پارامتر  نیز میتوان مدت زمان انتظار برای دریافت پاسخ از هاست بر حسب کاهش پینگ نامحدود را تعیین نمود.نکته:مدت TTL برحسب مشخصات هاست تعیین میگردد .به عنوان مثال اگر هاست مورد نظر کاهش پینگ نامحدود باشد مقدار برابر 128 است.ماکزیمم این مقدار نیز 256 میباشد

سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ خرید هاست خرید هاست نامحدود خرید هاست دانلود خرید سرور مجازی نایس پینگ

سرویس کاهش پینگ,خرید سرویس کاهش پینگ,کاهش پینگ,کاهش پینگ بازی ,سرویس کاهش پینگ تایم,سرویس کاهش پینگ نامحدود,سرویس کاهش ping,سرور کاهش پینگ,فروش سرویس کاهش پینگ,سرویس کاهش پینگ ارزان,افزایش سرعت اینترنت,تبدیل اینترنت به اینترانت ,سرویس کاهش ping,سرویس کاهش پینگ پرسرعت

کلمات کلیدی: سرویس کاهش پینگ,خرید اکانت کاهش پینگ,تبدیل اینترانت به اینترنت,خرید سرویس کاهش پینگ,سرویس پایین آوردن پینگ تایم,خرید سرویس کاهش دهنده پینگ