شاخصه های پینگ تایم

پی پینگ اولین سیستم پرداخت پینگ تایم و کسب و کار ها است تا بتوانند انتقال وجه را بسیار آسان تر از

دستگاه های خود پرداز و درگاه های آنلاین بانکی پینگ تایم  انجام دهند.

اگر شخصی بخواهد وجهی به شما پرداخت کند

به آدرس پی پینگ شما می رود و مقدار مورد نظر را مشخص می کند. پس از آن تنها کاری که

می بایست انجام شود همان فرآیند خرید آنلاین است.

PING ابزاری برای تشخیص سالم بودن مسیر و گره یا سرور مقصد و همچنین مشخص کننده

مقدار تاخیر برحسب میلی‌ثانیه پینگ تایم است.

پینگ چیست؟

پینگ (Ping) یکی از ابزار و برنامه‌های مورد استفاده در شبکه است که  چرخشی استفاده می‌شود.

پینگ در سیستم عامل‌های مختلف امکانات متفاوتی دارد و فقط یک اسم است که  برای ابزار ارزیابی وضعیت

مقصد پینگ تایم را مورد ارزیابی قرار داد.

شاخص‌های پینگابزار پینگ شاخص‌های مختلفی را در اختیار کاربر

قرار می‌دهد که عبارت اند از:وضعیت یک هاست یا سروروقتی ما از

ابزار پینگ استفاده می‌کنیم و یک آدرس آی پی مثل  یا

یک دامین پینگ تایم

 (که آن‌هم از طریق به مقدار اش تبدیل

می‌شود) را ارزیابی می‌کنیم، ابتدا برنامه یک درخواست

برایاگر پاسخ منفی داد یعنیسرور مقصد می‌فرستد.

اگر سرور پاسخ داد مثبت داد یعنی آن سرور در دسترس است.

وضعیت یک هاست یا سروروقتی  در اخرین ساعات کاری  با سرویس های پینگ تایم

 در اغاز راه تکنولوزی هستیم .ما از ابزار پینگ استفاده می‌کنیم و یک آدرس  مثل

 یا یک دامین پینگ تایم (که آن‌هم از طریبه مقدار  اش تبدیل می‌شود) را ارزیابی

می‌کنیم، ابتدا برنامه یک درخواسبرای سرور مقصد می‌فرستد. اگر سرور پاسخ

داد مثبت داد یعنی آن سرور در دسترس استو اگر پاسخ منفی داد یعنی به هر دلیلی،

امکان اتصال به سرور وجود ندارد. حال اگر اصلا پاسخی طی یک زمان مشخص که

به  گفته می‌شود، دریافت نشود

سرویس کاهش پینگ خرید سرویس کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ ارزان کاهش پینگ تایم خرید کاهش پینگ سرویس کاهش پینگ تایم کاهش پینگ خرید هاست خرید هاست نامحدود خرید هاست دانلود خرید سرور مجازی نایس پینگ

سرویس کاهش پینگ,خرید سرویس کاهش پینگ,کاهش پینگ,کاهش پینگ بازی ,سرویس کاهش پینگ تایم,سرویس کاهش پینگ نامحدود,سرویس کاهش ping,سرور کاهش پینگ,فروش سرویس کاهش پینگ,سرویس کاهش پینگ ارزان,افزایش سرعت اینترنت,تبدیل اینترنت به اینترانت ,سرویس کاهش ping,سرویس کاهش پینگ پرسرعت

کلمات کلیدی: سرویس کاهش پینگ,خرید اکانت کاهش پینگ,تبدیل اینترانت به اینترنت,خرید سرویس کاهش پینگ,سرویس پایین آوردن پینگ تایم,خرید سرویس کاهش دهنده پینگ